VIGTIGT

Vores motor var en Volvo Penta 2003B

Husk at rense Vakuumventilen mindst 1 gang /måned grundet det høje saltindhold i vandet. Vakuumventilens opgave er at stoppe flowet fra kølevandspumpen. Kan forsage store problemer, hvis den stopper til. Skru toppen af (mrkt. 3) på tegningen og rens hullet under gunniventilen(gummistykke)med en nål. Det tager højst 10 min.
Vi havde store problemer, men forskellige symptomer!!

Der løb vand baglæns ind i motoren og lagde sig oven på cylinderne. Kunne ha forsaget et total havari på motoren!!